Фондация „Амару“

АМАРУ е неправителствена организация.

Целта ни е да събираме и популяризираме български традиции и обичаи, а също и на народи от Азия и Южна Америка, особено на коренните жители на Перу. 

Защото колкото повече изучаваме древното познание, толкова повече допирни точки откриваме между културите и традициите на хората от всички континенти. 

Ние не сме последователи на нито една от изучаваните традиции. Приемаме спецификата на всяка култура. Приемаме непознатото като различно, а не като застрашаващо националната идентичност. Но общите ни ценности трябва да ни направят по-толерантни и по-обединени заради оцеляването на планетата Земя. 

Затова искаме да си сътрудничим с всеки осъзнал това. 

Ние ще „превеждаме“ на езика на 21 век древни практики за укрепване на здравето, духа и съзнанието, за усилване връзката ни с природата и с всички живи същества. За да намерим тяхното приложение тук и сега.

Ще представяме и постижения на науката, които подкрепят прозренията на древните мъдреци. Ще организираме, концерти, изложби, публикации, гостувания на интересни личности от различни краища на света, с които ни е срещал Пътят.