Muru Jorge

ИН йога на петте сетива

След повече от 20 години занимания с йога, шаманизъм, Аюрведа и т.н. осъзнах, че думите и духовните напътствия нямат особено въздействие върху личността. Дори примерът за осъзнат начин на живот не дава някакво отражение в обществото.

Разбрах, че е необходимо нещо друго за разгръщане на това, което е дадено като потенциал на всеки от нас. Няма смисъл да се четат лекции и да се изпълнява йога до безпаметност, за да реализираш дарбите и заложбите си.

Открих от личен опит и от почти 20 години работа с различни хора, че напълно пренебрегваме сетивата, а те са невероятен инструмент за осъзнат живот! Сигналите, които пращат, могат да ни свържат отново с телата ни, с истинската ни същност и със самия поток на живота. А това е нещо, от което имаме нужда, всеки един от нас.

Чрез сетивата, които са портите за информация на тялото ни, може да се предава информация, без да се ползват думи. Включват се чисти тонирани звуци, въздействащи аромати, мандали от цветове, вкусове и докосване на кристали!

Сетивата са нашите инструменти и техните сигнали ни свързват с това, което се случва тук и сега по-добре от всяка прочетена книга или посетен семинар за личностно развитие.

За да приложим натрупаното през годините знание, включихме в сесия ИН йога начини за събуждане на петте сетива. Започнахме със звука и вибрациите, прибавихме след това ароматите и ги използваме едновременно в едно събитие.

Това се оказа уникален начин за изчистване на емоционални блокажи, негативни мисловни модели и най-вече за събуждане на осъзнато живеене и радост от настоящия момент. Практиката активира шестото чувство – интуицията, вътрешния глас, Автентичния аз и вдъхновява към истинска наслада от живота. Освен това по време на сесията се изживява обичайното за ИН ЙОГА освежаване на енергийните ни канали и заздравяване на тялото.

Това е съвременна практика за тялото, ума и душата, която започва с изключване на сетивата и потапяне в тишината и пустота. След това едно по едно включва петте ни сетива за нов живот, активира ги, за да събудят шестото чувство. Един лесен начин, без много, много да се обясняваш с думи, да дадеш възможност на всеки човек да рестартира наново собственото си тяло. ИН йога на петте сетива включва звукотерапия и работа с гласа като премахва нездравословните звуци от физическото и енергийното тяло. Ароматерапия като въздейства със специално подбрани ухания. Кристалотерапия зарежда с енергия от камъните. Пътят на чая за изостряне на вкуса и рисувани мандали за вдъхновение на очите. Това е единствена по рода си телесна практика, която въздейства на всички нива на твоето същество. Започва с изключване на сетивата и потапяне в тишината и пустотата. След това включва петте ни сетива за нов живот, активира ги, за да събудят шестото чувство. През това време получаваш всички бонуси на ИН йога.


ИН йога на петте сетива включва: 

  1. Звукотерапия и работа с гласа, като премахва нездравословните звуци от физическото и енергийното тяло;
  2. Ароматерапия като въздейства със специално подбрани ухания. 
  3. Кристалотерапия, която освен, че зарежда с енергия от камъните, активира и най-малко използваното сетива – осезание чрез допир. 
  4. Пътят на чая за изостряне на вкуса 
  5. Мандалотерапия за вдъхновение на очите. 

Всеки е чувал за петте сетива на теория. Знаем, че имаме вкус, слух, зрение, обоняние и допир. Толкоз! Приемаме ги за даденост и не им обръщаме много внимание. Те ни събират информация не само за външния, но и за вътрешния ни свят!  Така се оформят възприятията, настройките ни към себе си и всичко останало. 

“Информацията, която получаваме чрез сетивата е огромна. Ние регистрираме само нищожна част от нея. Другата, неотразената част, се складира на подсъзнателно ниво и ние се добираме до бегли късчета от нея чрез интуицията си.”

Осъзнаването на това, което ни подават сетивата, може да ни даде по-добро разбиране за функционирането на тялото ни. Обаче сигналите, които изпращат сетивата, са почти напълно изключени при съвременния човек. От горе на всичко това, още преди да усети каквото и да било със собствените си сетива, човек вече е прекалено обусловен от културата, нормите на поведение, представите за йерархия и Бог… Ние отговаряме на дразнителя с наложен модел от средата ни, а не спрямо това, което ни казват сигналите на сетивата. Заслужава си да се вгледаме в ситуацията, да разбираме тези сигнали. Тялото ни ги праща в опита си да ни служи възможно най-пълноценно. 

Сетивата всъщност са практични инструменти,  дадени ни в този живот. Можем съвсем успешно да ги използваме в ежедневието. Има и много сполучливи начини за пречистването и рестартирането им. Оказа се, че най-лесният начин да успокоиш ума, е да пречистиш сетивата. Но не както в класическата йога да ги ограничиш, а да ги укротиш. Тогава съзнанието автоматично се успокоява. В същото време с лекота се преодолява културалния цензор, спира мисълта. Пробужда се искрата на радостта от живота. За да се събудят дарбите и талантите ни, също много помога сетивната терапия. 

След повече от 10 години работа с хора осъзнах, че думите и дори примера не въздействат толкова за разгръщане и трансформация на човека. Животът ми показа начини чрез сетивата ненасилствено да се повлияе на тялото и психиката, без да се ползват думи, а звуци, миризми, цветове, вкусове и докосване! Без много, много да се обясняваш, да дадеш възможност на човек да се почувства по-лек, с по-ясно съзнание, да му премахнеш нездравословните звуци от физическото и енергийното тяло и зареден и трансформирал тежката енергия да го вдъхновиш да се развихри, докоснал се до тайнствената си вътрешна сила шестото си чувство!