Петте сетива

Всеки е чувал за петте сетива на теория. Знаем, че имаме вкус, слух, зрение, обоняние и допир. Толкоз! Приемаме ги за даденост и не им обръщаме много внимание. Те ни събират информация не само за външния, но и за вътрешния ни свят!  Така се оформят възприятията, настройките ни към себе си и всичко останало. 

“Информацията, която получаваме чрез сетивата е огромна. Ние регистрираме само нищожна част от нея. Другата, неотразената част, се складира на подсъзнателно ниво и ние се добираме до бегли късчета от нея чрез интуицията си.”

Осъзнаването на това, което ни подават сетивата, може да ни даде по-добро разбиране за функционирането на тялото ни. Обаче сигналите, които изпращат сетивата, са почти напълно изключени при съвременния човек. От горе на всичко това, още преди да усети каквото и да било със собствените си сетива, човек вече е прекалено обусловен от културата, нормите на поведение, представите за йерархия и Бог… Ние отговаряме на дразнителя с наложен модел от средата ни, а не спрямо това, което ни казват сигналите на сетивата. Заслужава си да се вгледаме в ситуацията, да разбираме тези сигнали. Тялото ни ги праща в опита си да ни служи възможно най-пълноценно. 

Сетивата всъщност са практични инструменти,  дадени ни в този живот. Можем съвсем успешно да ги използваме в ежедневието. Има и много сполучливи начини за пречистването и рестартирането им. Оказа се, че най-лесният начин да успокоиш ума, е да пречистиш сетивата. Но не както в класическата йога да ги ограничиш, а да ги укротиш. Тогава съзнанието автоматично се успокоява. В същото време с лекота се преодолява културалния цензор, спира мисълта. Пробужда се искрата на радостта от живота. За да се събудят дарбите и талантите ни, също много помога сетивната терапия. 

След повече от 10 години работа с хора осъзнах, че думите и дори примера не въздействат толкова за разгръщане и трансформация на човека. Животът ми показа начини чрез сетивата ненасилствено да се повлияе на тялото и психиката, без да се ползват думи, а звуци, миризми, цветове, вкусове и докосване! Без много, много да се обясняваш, да дадеш възможност на човек да се почувства по-лек, с по-ясно съзнание, да му премахнеш нездравословните звуци от физическото и енергийното тяло и зареден и трансформирал тежката енергия да го вдъхновиш да се развихри, докоснал се до тайнствената си вътрешна сила шестото си чувство!